Entradas

Mostrando entradas de octubre, 2012

SHÔTEI ATE / SHÔTEI UCHI

FURISUTE UKE / FURISTE

SUKUI DOME

KOSHI (koshisoku, koshiashi)

HUTOMOMO o MOMO