Entradas

Mostrando entradas de abril, 2015

GYAKU TSUKI

HOJO UKE. HOJO OSHI.

YASUHIRO KONISHI.

下車手, 下車指. ACCIONES DE MANO.

TEKUBI NO KAKUDO